AİLE HUKUKU

Aile Hukuku, aile kavramıyla ilgili bütün konularla ilgilenen bir hukuk disiplinidir ve “Türk Medeni Kanunu’na” göre düzenlenmiştir. Aile hukuku; nişanlanma, evlenme, boşanma, velayet, nafaka, yardım nafakası, mal paylaşımı, evlat edinme, kayyımlık ve aile konutları gibi aile ilişkileri ile ilgili bütün konularını kapsamaktadır. Bu nedenle bu hukuk disiplini, “evlilik hukuku” olarak tanımlanabilmektedir.

Türk toplumu için önemli bir yeri olan  “Aile Hukuku”, bir ailede bulunan bireylerin başta güvenli yaşama olmak üzere bütün haklarını korumakta ve oluşabilecek mağduriyet durumunu engellemektedir. Böylelikle güvenli ve huzurlu bir ortam oluşturulmasını sağlamaktadır.

Aile Hukuku  temelde; nişanlanma, evlenme, boşanma ve çocuk velayeti gibi konularda ortaya çıkabilecek anlaşmazlıklar ve sorunları ele almaktadır. Boşanma sebebinin ne olduğuna bakılmaksızın, dava Aile Mahkemeleri kapsamında görülmektedir. Eğer ki ikamet edilen yerde Aile Mahkemesi bulunmuyor ise;  Asliye Hukuk Mahkemeleri’nde bu davalar görülebilmektedir.

Mal rejimi boşanma ile sona erdiğinden mal paylaşımı ancak boşanmanın kesinleşmesi ile mümkün olmaktadır. Dolayısıyla boşanma davaları tasfiye davalarında bekletici mesele yapılır. Mal rejiminin tasfiyesi davalarında görevli Mahkeme yine Aile mahkemesidir. 

Genel olarak avukatların aile hukuku kapsamında destek verdiği konular;

  • Nişanlanma
  • Evlilik
  • Evlilik dışı ortak yaşam
  • Boşanma
  • Çocuk hakları (Evlilik dışı olup olmadığı gözetmeksizin)
  • Kadın hakları
  • Aile içi şiddet
  • Çocuk Kaçırma ve İstismarı
  • Taşıyıcı annelik
  • Evlat edinme

Bununla birlikte konular oldukça geniş bir yelpazede yer aldığı için, gerekli duyulan bazı durumlarda farklı hukuk birimlerine de taşınabilmektedir. 

Faaliyet Alanlarımız

Bilgi Al