BORÇLAR HUKUKU

Özel hukukun bir dalı olan borçlar hukuku, eşitler arasında oluşan ve borç ilişkisi olarak adlandırılan hukuki ilişkileri incelemektedir. Özel hukukta “Borçlar Kanunu”, borçlar hukukuna temel oluşturmakta ve borçlar hukuku alanında yer alan borç ilişkilerini düzenlemektedir.

Özel Hukuk açısından borç ilişkisi, borçlu ve alacaklı olarak adlandırılan iki taraf arasında oluşan ve borçlu olan tarafın alacaklı olan tarafa karşı belli bir davranış biçiminde (edimde) bulunmakla yükümlü olduğu, alacaklının da borçludan bu davranış biçiminin yerine getirilmesini isteyebileceği (ifayı talep edebileceği) hukuki bir bağ olarak tanımlanmaktadır. Bu hukuk disiplini içinde yer alan konular:

  • Haksız İktisap
  • Haksız Fiil
  • Sözleşmeler
  • Borç İlişkisinin Özel Durumları
  • Borçların Ödenmesi (İfası)
  • Borçların Ödenmemesi (İfa edilememesi)
  • Hukuki Muamele ve Sözleşmelerden Doğan Borçlar
  • Borçların Sukutu

Faaliyet Alanlarımız

Bilgi Al