İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUNUN TEMEL İLKELERİ

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, işveren ve işçinin karşılıklı olarak sahip oldukları hakların yasal olarak nasıl kullanılabileceğini ifade etmektedir. Hukukun bu dalında, işveren ile işçi arasındaki sözleşmelere bağlı olarak ortaya çıkan hak ve yükümlülükler düzenlenmektedir. Temel amacı, işveren ve işçinin haklarını koruyarak, onların sosyal güvenliğini sağlamaktır. Bireysel, toplu ve sosyal güvenlik hukuku olmak üzere 3 temel başlıkta incelenir.

Günümüzde iş hayatı kavramı, kurumsallaşma yönünde daha çok ilerlemektedir. Bu açıdan İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, önemli hale gelmiş ve çalışanlar için olumlu sonuçlar elde edilmesini sağlamıştır. En temel ilkesi “işçinin korunması” olan İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, bu ilke ile işçinin toplu sözleşme, grev, asgari çalışma şartları ve örgütlenme haklarını güvence altına alır. 

Çalışanın  bütün çalışma hayatı ile ilgili unsurlar bu hukuk dalıyla düzenlenmektedir.  İşe alım- işten çıkarma ve işe iade usulleri, iş yeri yönetmeliklerinin ve iş sözleşmelerinin hazırlanması, İş kazaları, kıdem tazminatı, işveren değişikliği, iş yerinin devri, ikramiye ve prim ödemeleri, savunma istem yazıları gibi konular ile bu hukuk dalı ilgilenmektedir. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku kapsamında; Avukatlık büroları müvekkillerine süreçlerin başarılı bir şekilde yürütülmesi konusunda danışmanlık yapmaktadır.

FAALİYET ALANLARIMIZ

BİLGİ AL