SAĞLIK HUKUKU

Sağlık Hukuku, sağlık hizmetini talep eden ve bu hizmeti sunanların hem birbirleri ile olan ilişkilerini  hem de devlet ile olan ilişkilerini de düzenlemektedir. Karma bir hukuk dalı olarak karşımıza çıkan sağlık hukuku, bünyesinde hem özel hukuk dallarına hem de kamu hukuku dallarına özgü kuralları barındırmaktadır.

Anayasada sağlık hukuku hakkında çok sayıda düzenleme bulunmaktadır ve burada  bulunan bazı ilkeler aslında sağlık mevzuatının da temelini oluşturmaktadır. Kişilerin en temel hakkı “yaşam hakkıdır”. Anayasanın 56. maddesinde herkesin sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahip olduğu verilmektedir. Bu hak kişi gözetmeksizin herkesin eşit şartlar altında hizmet almalarını ifade etmektedir. Herkes temelde teşhis edilen hastalığı için; çağdaş standartlar altında, tüm bilimsel ilkeler ile desteklenen en uygun tedaviyi almakta eşit derecede hak sahibidir. Bu nedenle bu konuda titizlik gösterilmesi oldukça önemli bir kavramdır. Gerek hekimler gerekse hastalar zaman zaman hukuki desteğe ihtiyaç duymaktadır. Önemli hakların söz konusu olduğu bu davalarda mutlaka alanında uzman bir avukata danışmak gerekir. Kurumumuz sağlık hukuku alanında yıllardır hizmet vermekte olup, bünyesinde bu konuda deneyimli avukatlar barındırmaktadır.

Faaliyet Alanlarımız

Bilgi Al